logo
Български (България)
Facebook Image

Сподели във facebook
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава Печат

 

Според летописната книга на училище “Св.св. Кирил и Методий”, съхранявана в Държавен архив гр. В. Търново, през 1877 год. в с. Хаджи Муса /днешна Морава/ е постaвено началото на учебни занятия. През 2007 година училището чества своя 130 годишен юбилей.

Днес ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ е средищно и в него се обучават ученици от с. Морава, с. Деляновци, с. Драгомирово и с. Козар Белене. Учебният процес се ръководи от г-жа Атанаска Василева - директор на училището и 9 учители. Обучението се извършва в 8 самостоятелни паралелки, а почти всички учители са висшисти.


За да отговори на изискванията на новото време, днес училището разполага с копирна машина, факс, мощна музикална уредба и др. техника. Обзаведен е модерен компютърен кабинет с 15 компютъра и 3 принтера. Всички учители са завършили курс, организиран от ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” гр. Горна Оряховица и получават квалификация “Оператор на персонален компютър”. Днес компютърният кабинет функционира пълноценно и достъп до него имат всички ученици, желаещи да получат начална компютърна грамотност.

Не без чувство на гордост трябва да отбележим, че въпреки трудностите в последното десетилетие, училището продължава да бъде център на просветата и културата в село Морава. Опирайки са на здравите основи, положени от първите, училището продължава да развива богатите традиции, съхранени през дългите години на своето съществуване.

 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. МОРАВА

с.Морава, общ.Свищов, ул.“Трети март“ №8, тел: 0879489689

ПРОЦЕДУРА

за отдаване под наем на недвижим имот - земеделска земя, собственост на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с Морава, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет стопански години- 2016/2017,2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021, съгласно Заповед № 197/19.04.2016 г. на директора на училището.

 

Актуално

ФК "МОРАВА" - Сезон 2016/2017
05/09/2016

Пролетният сезон започва на 18 Март 2017 год. с домакински [ ... ]


Избори 2015
27/10/2015
article thumbnail

Официални резултати от вота на жителите на село Морава [ ... ]


Анкета

Ще почивате ли това лято?