logo
Български (България)
Facebook Image

Сподели във facebook
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава Печат

 

Според летописната книга на училище “Св.св. Кирил и Методий”, съхранявана в Държавен архив гр. В. Търново, през 1877 год. в с. Хаджи Муса /днешна Морава/ е постaвено началото на учебни занятия. През 2007 година училището чества своя 130 годишен юбилей.

Днес ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ е средищно и в него се обучават ученици от с. Морава, с. Деляновци, с. Драгомирово и с. Козар Белене. Учебният процес се ръководи от г-жа Атанаска Василева - директор на училището и 9 учители. Обучението се извършва в 8 самостоятелни паралелки, а почти всички учители са висшисти.


За да отговори на изискванията на новото време, днес училището разполага с копирна машина, факс, мощна музикална уредба и др. техника. Обзаведен е модерен компютърен кабинет с 15 компютъра и 3 принтера. Всички учители са завършили курс, организиран от ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” гр. Горна Оряховица и получават квалификация “Оператор на персонален компютър”. Днес компютърният кабинет функционира пълноценно и достъп до него имат всички ученици, желаещи да получат начална компютърна грамотност.

Не без чувство на гордост трябва да отбележим, че въпреки трудностите в последното десетилетие, училището продължава да бъде център на просветата и културата в село Морава. Опирайки са на здравите основи, положени от първите, училището продължава да развива богатите традиции, съхранени през дългите години на своето съществуване.

 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. МОРАВА

с.Морава, общ.Свищов, ул.“Трети март“ №8, тел: 0879489689


ОБЯВА ЗА ТЪРГ


ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Морава, общ.Свищов ви уведомява, че със Заповед №264 /28.08.2015 год. на Директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Морава е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение „Бюфет за закуски“.


Тръжната документация се закупува срещу 10.00 лв. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в канцеларията на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Морава.

Крайният срок за подаване на заявления-оферти за участие в търга е 15.09.2015 год. до 16:00 часа в канцеларията на училището.

Търгът ще се проведе в Направление образование на 16.09.2015 год. от 14:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощените от него лица.


Директор: Атанаска Василева

 

 

Актуално

Избори 2015
27/10/2015
article thumbnail

Официални резултати от вота на жителите на село Морава [ ... ]


ФК "МОРАВА" - Сезон 2015/2016
09/09/2015

Есенният сезон започва на 5 Септември 2015 год. с домакин [ ... ]


Анкета

Ще почивате ли това лято?