logo
Български
Facebook Image

Сътрудничество Печат

През месец май 2009 г. кметът на с.Морава Георги Георгиев и представители от кметството по покана на своите колеги, посетиха кметството в с.Фантанеле в Румъния. Поводът е обмяна на опит между двете кметства и обсъждане на сътрудничество в разработването и реализирането на съвместни проекти. Теми на разговори в работната среща бяха партниране по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 година”, създаване на проекти насочени към съвместни дейности, водещи до решаването на общи проблеми в сферите околна среда, здравеопазване, култура, бизнес, инфраструктура и други дейности към подобряване общуването между двете села и граничния регион.

На 9 октомври 2009 г. по покана на кмета на с.Морава г-н Георги Георгиев пристигна делегация от с.Фантанеле, обл. Телеорман – Румъния водена от кмета на селото г-н Cioltei Milian във връзка със сключване на споразумение за сътрудничество между двете села в областта на образованието, културата, спорта, здравеопазването, туризма, инфраструктурата и др., както и за съвместна работа по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.

Споразумението беше сключено в Община Свищов в присъствието на заместник кметовете инж. М.Дочева и г-н Пламен Александров. Гостите останаха приятно изненадани от посрещането в общината и бързото сключване на споразумението. След това срещата продължи в с.Морава с посещение на предприятията в селото. По думите на кмета г-н Cioltei Milian и в по- малките градове в Румъния нямат така развита инфраструктура. Това беше втора среща между двете села. Надяваме се сътрудничеството между двете села да продължава успешно и в бъдеще.


 

Актуално

Анкета

Ще почивате ли това лято?