logo
Български
Facebook Image

Семейна музейна сбирка Печат

 

Музейната сбирка е създадена в дома на семейство Веска и Георги Пульови през 2004-та година, но замисълът за нейното обзавеждане води началото си от 1952 година. Тогава учителката Веска Пульова започва учителската си дейност. Нейната баба, Наца Колева, е столетница (1886-1986). Тя е предавала своите спомени на внучката и събудила нейното желание да колекционира всичко, което е свързано с бита и обичаите в миналото. Така, в продължение на повече от 50 години, госпожа Пульова проучва, изучава и събира експонати от облекла, стари занаяти, земеделски сечива, описва обичаи и традиции, християнски и езически ритуали. Всичко това е описано в албуми и снимки, песни от миналото и пр.

В музея датират експонати от 100 години, като: носии (облекла), една от тях е "шеменката", с която през 1905 година се е омъжила баба Наца.

Запазени са също и домакински съдове, прибори за хранене, такачен стан (дюзен) и принадлежности към него - чакрък, мотовилка, масури, въртежка, чепкало, вретена и хурка. Всичко това е служило на българката да подготвя всякакъв вид тъкани за ризи, гащи, горни дрехи, черги, пътеки, елеци, антерии, "тъпкано" елече, "късана" престилка, риза с базър, пешкири и др. Тези експонати са също от началото на 20-ти век.

Основната идея на музейната сбирка е да съхрани за поколенията миналото на село Морава, да се поддържа патриотичния дух на българина, защото ако не тачим миналото, нямаме право на поглед към бъдещето.

 

 


 

Актуално

Анкета

Ще почивате ли това лято?