Водоснабдяване - 1969 - 1972 г. -

Малки помагачи - когато пораснат ще си спомнят, че са идвали на каптажа и са трамбовали дренажа, за да бъде той здрав и устойчив

Спиране на шоутоНачало на шоутоОпресняванеЗатвори прозореца