Музейна сбирка Печат

 

 

Към читалището има музейна сбирка където се съхраняват дрехи, предмети, вещи и уреди, с които са си служили нашите предци в ежедневието. В музейната сбирка може да се види действащ стан, домашно огнище, миндер, бебешка люлка и др. Сбирката постоянно се обогатява и разширява като се допълва от даренията на местите хора.